EXPRESS MOTORS

Ffordd Llyfni Road, Penygroes, Caernarfon.  Gwynedd.  LL54 6ND

t: 01286 881 108 ~ f: 01286 882 331

info@expressmotors.co.uk

www.expressmotors.co.uk

~ Facebook ~ Twitter - @express_motors

 

 
     
 

Home | Bus Timetables | Blackpool Weekends | Bus Service Alerts | Coaching & Private Hire | Contact us | Everton | Express Motors Commercials | Job Opportunities | News

 
     
   
Teithiau i Westy'r Gresham (Tony ac Aloma), Blackpool

Rydym yn trefnu teithiau i westy'r Greham (Tony ac Aloma) yn Blackpool ar gyfer 2 noson, gwely a brecwast, trafnidiaeth a throsglwyddo i gyd am 95.00 y person.

Mae'r dyddiadau sydd wedi eu trefnu fel y'i dangosir isod.

Am ragor o wybodaeth ac/neu i fwcio cysylltwch gyda ni yn Express Motors ar 01286 881 108.

   
The Gresham Hotel (Tony & Aloma), Blackpool

We arrange trips to the Gresham Hotel (Tony & Aloma), Blackpool for 2 nights, B&B, transport and transfers, and all for only 95.00 a person.

The dates we have already arranged are shown below.

For further information and/or to book, contact us at Express Motors on 01286 881 108.

 

   
BINGO WEEKEND SPECIALS 

DATES FOR 2016:

22nd April

20th May

1st July

19th Aug

More dates coming soon